حمل و نقل

۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی نیاز بخش معدن

رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: براساس افق ۱۴۰۰ ایجاد سالیانه بیش از ۴۰۰ کیلومتر خطوط ریلی، ۱٫۵ برابر وضعیت فعلی آب و ۱٫۶۷ برابر وضعیت فعلی برق، بخش معدن و صنایع معدنی نیاز دارد