خبرهای ویژه

تحلیلی بر روند بازار فولاد در سال ۲۰۱۹

کیوان جعفری طهرانی کارشناس ارشد بازارهای بین المللی فولاد و مواد معدنی طی یادداشتی تحلیلی بر روند بازار فولاد در سال ۲۰۱۹ ارائه نموده و اشاره ای به قدرت فولادسازان چینی در تعیین مسیر قیمت فولاد و سنگ آهن کرده است.

اجرا شده توسط: همیار وردپرس